Can anyone help us put our Mandarin Pinyin message into Chin

Topics related to learning Mandarin Chinese.
Locked
Mark Lewis

Can anyone help us put our Mandarin Pinyin message into Chin

Post by Mark Lewis »

Here is our message:
Zhe xiang gong cheng (gong zuo), ni yuan yi ban maan ma?
Hai. Wo jiao Mai ke. Wo shi mei guo ben tu Pajaspuypayem (Paipai) ren/mei guo ying di an ren/ di yi ming zu/ tu zhu ren. He qi ta shi er ben tu xue sheng (lai zi bu tong de bu luo), wo men zai ban zhu gao yi ge wan zhan shi guan yu "Da jia yi qi lai! (Da jia yi qi lai can yu!)"(huo "Wo men xi wang he ping!") fan yi cheng duo zhong yu yan. Mu qian, wo men you le shi jie 6700 zhong yu yan de 330 zhong. Wo men xue yao gen duo de ban zhu. Wo men xi wang ren ren dou lai can yu. Ni neng ban zhu wo men ma? Hou ni zhi dao shui ke yi?
Mark H Lewis de Alcala de Foxall, WU JIE XIAN (WU GUO JIE) gong cheng/gong zuo,, 12405 W. 2nd Plc., 13-108, #57,, Lakewood, CO 80228-1423 USA.
USA dian hua: 303-989-4763 // E-mail xin-xiang: nnyamanujib@yahoo.com huo manujib@hotmail.com
Qi he wo men lian xi di zhi ru shang.
'Ara'ya:ikm / Xie xie. MHLdAdF
Matb ya:mpa:bk / Wo men yap bao wei di qiu (Wo men dui di qiu fu zhe)! / We're responsible for the earth.
!Nnyamanujib / Yi qi lai ba / Together we will rise up!
In English, the parts needing translating are:
1) Can you help us with our project?
2) Hi. My name is Mark.
3) I'm a member of the Pajaspuypayem (Paipai) Native American/American Indian/First Nations/Indigenous people here in the USA.
4) Along with 12 other Native students (various tribes), I'm helping to make a webpage that will have the unity message "Let's all work together!" (or similar one "We have to live together in peace!") translated into many languages.
5) So far we only have 360 of the world's 6700 languages.
6) We need help finding more peoples who would like to participate.
7) We want to include everyone.
8) Can you help us translate?
9) Do you know anyone who would?
10) Please contact us:
11) the NO BOUNDARIES project
12) USA TELEPHONE // E-MAIL OR
13) Thank you.
14) We're responsible for the earth.
15) Together we will rise up!

shi dajiao

gei ni yi dian bang mang...

Post by shi dajiao »

we will rise up, in the words of Chairman Mao in 1949--"zhan qi lai a!"
"hou" is not "or" as in a question in Chinese grammar, rather, use "hai shi"
protect the environment "bao hu huan jing"
360 of 7600 (i think)"wo men shuo de hua yi jing bei fan yi zhan quan shi jie de yu yan 7600 fen zhi 360"
for native american use "mei guo ying di an ren" and explain context

James Tang

Re: Can anyone help us put our Mandarin Pinyin message into

Post by James Tang »

: Here is our message:
: Zhe xiang gong cheng (gong zuo), ni yuan yi ban maan ma?
: Hai. Wo jiao Mai ke. Wo shi mei guo ben tu Pajaspuypayem (Paipai) ren/mei guo ying di an ren/ di yi ming zu/ tu zhu ren. He qi ta shi er ben tu xue sheng (lai zi bu tong de bu luo), wo men zai ban zhu gao yi ge wan zhan shi guan yu "Da jia yi qi lai! (Da jia yi qi lai can yu!)"(huo "Wo men xi wang he ping!") fan yi cheng duo zhong yu yan. Mu qian, wo men you le shi jie 6700 zhong yu yan de 330 zhong. Wo men xue yao gen duo de ban zhu. Wo men xi wang ren ren dou lai can yu. Ni neng ban zhu wo men ma? Hou ni zhi dao shui ke yi?
: Mark H Lewis de Alcala de Foxall, WU JIE XIAN (WU GUO JIE) gong cheng/gong zuo,, 12405 W. 2nd Plc., 13-108, #57,, Lakewood, CO 80228-1423 USA.
: USA dian hua: 303-989-4763 // E-mail xin-xiang: nnyamanujib@yahoo.com huo manujib@hotmail.com
: Qi he wo men lian xi di zhi ru shang.
: 'Ara'ya:ikm / Xie xie. MHLdAdF
: Matb ya:mpa:bk / Wo men yap bao wei di qiu (Wo men dui di qiu fu zhe)! / We're responsible for the earth.
: !Nnyamanujib / Yi qi lai ba / Together we will rise up!
: In English, the parts needing translating are:
: 1) Can you help us with our project?
: 2) Hi. My name is Mark.
: 3) I'm a member of the Pajaspuypayem (Paipai) Native American/American Indian/First Nations/Indigenous people here in the USA.
: 4) Along with 12 other Native students (various tribes), I'm helping to make a webpage that will have the unity message "Let's all work together!" (or similar one "We have to live together in peace!") translated into many languages.
: 5) So far we only have 360 of the world's 6700 languages.
: 6) We need help finding more peoples who would like to participate.
: 7) We want to include everyone.
: 8) Can you help us translate?
: 9) Do you know anyone who would?
: 10) Please contact us:
: 11) the NO BOUNDARIES project
: 12) USA TELEPHONE // E-MAIL OR
: 13) Thank you.
: 14) We're responsible for the earth.
: 15) Together we will rise up!
这项工程你愿意帮俺吗?
嗨,我叫迈克,是美国本土人,美国印地安人。

Locked