Help needed to Translate Chinese Name into Hokkien

Translation to and from Minnan
hweehim
Posts: 4
Joined: Sat Nov 19, 2011 12:25 am

Re: Help needed to Translate Chinese Name into Hokkien

Post by hweehim »

Thanks for the translation.

Jaren's Dad
Posts: 4
Joined: Wed Nov 30, 2011 2:50 pm

Re: Help needed to Translate Chinese Name into Hokkien

Post by Jaren's Dad »

Hi,

Can anyone help me to translate the following:

恩俊
俊涛

thanks a lot! :)

niuc
Posts: 734
Joined: Sun Oct 16, 2005 3:23 pm
Location: Singapore

Re: Help needed to Translate Chinese Name into Hokkien

Post by niuc »

Hi Jaren's Dad

恩俊 = Un Cùn
俊涛 = Cùn Tô
Spelling variations:
Un/Oon/Wen/Oen etc
Cun/Chun/Jun/Joon etc
To/Toh etc

Jaren's Dad
Posts: 4
Joined: Wed Nov 30, 2011 2:50 pm

Re: Help needed to Translate Chinese Name into Hokkien

Post by Jaren's Dad »

Thanks Niuc!

Jaren's Dad
Posts: 4
Joined: Wed Nov 30, 2011 2:50 pm

Re: Help needed to Translate Chinese Name into Hokkien

Post by Jaren's Dad »

Btw, can you translate the following for me as well:

俊鹏
俊峰

niuc
Posts: 734
Joined: Sun Oct 16, 2005 3:23 pm
Location: Singapore

Re: Help needed to Translate Chinese Name into Hokkien

Post by niuc »

You are welcome.

俊鹏 = Cùn Phîng
俊峰 = Cùn Hong

amhoanna
Posts: 912
Joined: Sat Sep 18, 2010 12:43 pm

Re: Help needed to Translate Chinese Name into Hokkien

Post by amhoanna »

U're gonna start a revolution in Straitsland with these revolutionary old spellings, Niuc. :P

Kuí kanggá cẻng thạk tiọ' cịt ẻ Tải'oản cabó· gínná siá iúkoan i khừ toà Medan (Họ'ló miả??) ẻ kenggiạm, kóng tiọ' i soè' hit keng pảng ẻ chù thaủkeniủ i siá kóng i siàuliản ẻ sỉcụn aì tiọ' cịt ẻ uì "sànchià' hửkáng Bagansiapiapi" lải ẻ sàn siàuliảnná, tọ kè· hõ· ·i, koè tiọ' kankhó· kò' hẹnghok ẻ jịtcí téngténg. :P

Jaren's Dad
Posts: 4
Joined: Wed Nov 30, 2011 2:50 pm

Re: Help needed to Translate Chinese Name into Hokkien

Post by Jaren's Dad »

Thanks Niuc!

niuc
Posts: 734
Joined: Sun Oct 16, 2005 3:23 pm
Location: Singapore

Re: Help needed to Translate Chinese Name into Hokkien

Post by niuc »

Amhoanna, ingkai m-sī kikbīng ·lā! :lol:

Medan gún māsī kóng Médan (suidiân 棉蘭 ingkai sī Mîlan/Mêlan). Bâgán ū cuēcuē lâng puaⁿ khì· Médan khiā. Gún tī hiâi mā’ū kuí’ê’·a chinciâⁿ. Ū’iáⁿ Bâgánlâng sī khah sànchiàh, ā koh khah cho·ló· lah. Aūpaí ū aîⁿ (îng) lí· mā thang khì· Médan kah Bâgán kiâⁿkiâⁿ.:mrgreen:

Coh Hiangswe
Posts: 14
Joined: Mon Jan 24, 2011 2:27 pm

Re: Help needed to Translate Chinese Name into Hokkien

Post by Coh Hiangswe »

please translate the conversation!
seems interesting,,, :lol:

amhoanna
Posts: 912
Joined: Sat Sep 18, 2010 12:43 pm

Re: Help needed to Translate Chinese Name into Hokkien

Post by amhoanna »

Niuc,

Goá cin siũⁿbeh khừ Sumátơlã kiâⁿkiâⁿ!

Hiangswe hiaⁿ,

I was just telling y'all about how I came across a blog entry written by a Han ("Tionghoa") TWnese lady about her time living in Medan. She shared / rented a room in downtown Medan. The lady who owned the house was locally born and bred, but her husband was from a backwater fishing village called Bagansiapiapi or something... I chuckled when I read this karena di sini ada satu orang Bagan, di sini Bagan sering tersebut. Lalu Niuc bilang orang Bagan benar lebih keras / lebih "orang susah" sedikit, dan banyak orang Bagan berangkat ke Medan.

The lady with the blog also mentioned that whenever a male "bumi" gave her a ride on his motorbike, it seemed to trespass against the sensibilities and sensitivities of many orang Medan.

keongliam
Posts: 3
Joined: Sat Mar 10, 2012 1:36 pm

Re: Help needed to Translate Chinese Name into Hokkien

Post by keongliam »

Hi, am trying to see how the name of our baby daughter sounds like in hokkien, could someone help translate the following names to hokkien?

林雅瑩,

林絲雅,

林灼瑩,

林熙瑩

Thanks very much in advance! :)

keongliam
Posts: 3
Joined: Sat Mar 10, 2012 1:36 pm

Re: Help needed to Translate Chinese Name into Hokkien

Post by keongliam »

hi, i was looking at names for my baby daughter and was wondering if anyone could help me translate the following names into hokkien:

林雅瑩,

林絲雅,

林灼瑩,

林熙瑩

thanks very much!

Locked